Numer wpisu
201/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 1416/24, 1428/23, 2102/19, będących w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonych przy ulicy Mglistej w Rybniku – Rybnickiej Kuźni.
Znak sprawy
Ek I-7635/00168/08
Data wydania
2008-05-21
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI „RYBNIK”, ul. Mglista; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30