Numer wpisu
203/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew gatunku sosna pospolita, rosnących na terenie działki nr 1370/3, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Pod Lasem 28 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00150/08
Data wydania
2008-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pani Krystyna Kozłowska - Kluska, ul. Juliusza Ligonia 8/11; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30