Numer wpisu
209/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 50 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 269/10, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Podmiejskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00188/08
Data wydania
2008-05-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o., ul. Maciejkowicka 30; 41 – 503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30