Numer wpisu
211/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku olsza czarna, rosnących na terenie działki o numerze 1890/169, administrowanej przez wnioskodawcę, położonej przy ulicy Zakątek 19 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00176/08
Data wydania
2008-05-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Centrum Kultury Klub Kultury „Harcówka”, ul. Zakątek 19; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30