Numer wpisu
212/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 4 sztuk drzew gatunków: brzoza brodawkowata – 1 szt., topola osika – 3 szt., zlokalizowanych na terenie działki nr 850/44, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 47 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00162/08
Data wydania
2008-05-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma MAGRO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z O.O., ul. Brzezińska 47; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30