Numer wpisu
215/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego na terenie działki o numerze 224/46, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy 1 Maja 29 w Rybniku - Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00205/08
Data wydania
2008-05-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PRZEDSZKOLE NR 13 im. Marii Kownackiej, ul. 1 Maja 29; 44 – 206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30