Numer wpisu
216/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 183 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 1771/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Golejowskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00207/08
Data wydania
2008-06-02
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia „Rybnik” S.A. z siedzibą: ul. Podmiejska; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30