Numer wpisu
217/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. wykonywaniu usług w zakresie drobnych poprawek lakierniczych
Znak sprawy
Ek I-7624/00031/08
Data wydania
2008-05-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Jadwiga Konsek, ul. Norwida 18, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30