Numer wpisu
219/B/2008
Dotyczy
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00021/08
Data wydania
2008-04-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo "ZET" Sp. z o.o., ul. Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30