Numer wpisu
220/B/2008
Dotyczy
Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00023/08
Data wydania
2008-04-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku, ul. Janiego 1, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30