Numer wpisu
222/B/2008
Dotyczy
Postanowienie w sprawie opinii dotyczącej zmiany w prowadzonej działalności w zakresie odzysku odpadów
Znak sprawy
Ek I-7662/00001/04
Data wydania
2008-05-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Destylpol" Jan Wilk, Grzegorz Szulik, ul. Rymera 4, 44-270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30