Numer wpisu
223/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00108/05
Data wydania
2008-05-16
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka S.J., ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy dodania jako miejsce zbierania odpadów parceli przy ul. Przemysłowej 35
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30