Numer wpisu
224/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7672/00122/02
Data wydania
2008-05-15
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
"EKO" M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka, S.J. 44-200 Rybnik ul. Kościuszki 45a
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30