Numer wpisu
229/B/2008
Dotyczy
Zmiana zezwolenia na prowadzeni działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00118/05
Data wydania
2008-04-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Utex Sp. z o.o., ul. Podmiejska 1, 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy terenu Elektrowni 'Rybnik"
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30