Numer wpisu
241/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00005/08
Data wydania
2008-05-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Antoni Woźniczka ul. Wolna 159, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30