Numer wpisu
242/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 13 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 932/25 – będącej w posiadaniu wnioskodawcy i 1024/2 – stanowiącej własność wnioskodawcy, położonych przy ulicy 1 Maja w Rybniku – Chwałowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00218/08
Data wydania
2008-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „ALDI” Sp. z o.o., ul. Wynalazek 4; 02 – 677 Warszawa
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30