Numer wpisu
244/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew, rosnących na terenie działki, stanowiącej własność Gminy Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanej przez ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, położonej przy ulicy Bronisława Czecha 20 A.
Znak sprawy
Ek I-7635/00163/08
Data wydania
2008-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11, ul. Bronisława Czecha 20 A; 44 – 330 Jastrzębie Zdrój
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30