Numer wpisu
246/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, rosnących na terenie działki nr 4304/8, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy skrzyżowaniu ulic Władysława Jagiełły i Żużlowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00215/08
Data wydania
2008-06-20
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba Fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30