Numer wpisu
249/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew, rosnących na terenach działek o numerach: 676/88 i 677/90, stanowiących współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Zebrzydowickiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00223/08
Data wydania
2008-06-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma CHEMIA – HURT Marek Gajewski, ul. Zebrzydowicka 117 C; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30