Numer wpisu
250/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk srebrny, zlokalizowanego na terenie działki nr 2044/315, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Stawowej 25 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00233/08
Data wydania
2008-06-25
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Panowie Piotr i Stanisław Szendera, ul. Stawowa 25 A; 44 - 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30