Numer wpisu
253/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuki drzew gatunku topola czarna, rosnących na terenie działki nr 2187/236, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Mikołowskiej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00234/08
Data wydania
2008-06-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma RETTIG HEATING Sp. z o.o., ul. Przemysłowa; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30