Numer wpisu
260/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 12 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 206/8, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Piotra Skargi 4 w Rybniku – Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00231/08
Data wydania
2008-07-08
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Bożena i Michał Musiolik, ul. Piotra Skargi 4; 44 - 273 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30