Numer wpisu
262/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata, zlokalizowanego na terenie, administrowanym przez wnioskodawcę, położonym przy ulicy Parkowej w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00243/08
Data wydania
2008-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „KOLEJARZ”, ul. Parkowa; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30