Numer wpisu
263/B/2008
Dotyczy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowy przyłącza elektroenergetycznego dla odbiorców lokalnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Rybniku, z linii 110 kV zasilającej transformator potrzeb ogólnych Elektrowni Rybnik S.A."
Znak sprawy
Ek I-7624/00010/08
Data wydania
2008-07-09
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Elektrownia „Rybnik” S.A. ul. Podmiejska 44-207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30