Numer wpisu
264/B/2008
Dotyczy
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Zabudowy pola transformatorowego do zasilania instalacji służącej do produkcji gazów skroplonych i silnie schłodzonych w Rybniku przy ul. Podmiejskiej (działka nr 269/10)”
Znak sprawy
Ek I-7624/00025/08
Data wydania
2008-06-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
ELOROS Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
decyzja ostateczna
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30