Numer wpisu
266/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 4774/49, stanowiącej własność wnioskodawcy, położonej przy ulicy Sybiraków w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00230/08
Data wydania
2008-07-10
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
FABRYKA MEBLI „BODZIO” Bogdan Szewczyk sp. j., Goszcz, ul. Sycowska 16; 56 – 416 Twardogóra
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-30