Numer wpisu
268/B/2008
Dotyczy
Przekazanie wniosku do Marszałka do załatwienia zgodnie z kompetencjami
Znak sprawy
Ek I-6210/00017/08
Data wydania
2008-07-14
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41B, Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
postanowienie
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31