Numer wpisu
272/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 1663/109, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Młyńskiej 13 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00247/08
Data wydania
2008-07-17
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo: Józefa Janulek, Aleksandra i Mieczysław Grabiec, Bożena Grabiec - Płaczek, Maria Dublewska, Katarzyna Janulek - Piecha, Rajmund Piecha, ul. Miejska 14; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31