Numer wpisu
274/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki z ulicy Plebiscytowej w Świerklanach
Znak sprawy
Ek I-6210/00016/08
Data wydania
2008-07-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31