Numer wpisu
275/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu dla SEGO Sp. z o.o.
Znak sprawy
Ek I-7624/00052/08
Data wydania
2008-07-22
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Sego Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 35, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31