Numer wpisu
278/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie topoli euroamerykańskiej (mieszaniec), zlokalizowanego na terenie działki nr 247/6, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Gustawa Morcinka 37 w Rybniku - Niewiadomiu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00255/08
Data wydania
2008-07-23
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ORŁOWIEC”, ul. Adama Mickiewicza 21; 44 – 280 Rydułtowy
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31