Numer wpisu
280/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku kasztanowiec biały, rosnącego na terenie działki nr 443/9, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Gliwickiej 69 w Rybniku - Wielopolu.
Znak sprawy
Ek I-7635/00266/08
Data wydania
2008-07-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Katarzyna i Arkadiusz Bober, ul. Gliwicka 69; 44 – 207 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31