Numer wpisu
281/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny, rosnącego na terenie działki nr 3004/295, będącej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Józefa Rymera 19 w Rybniku - Niedobczycach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00265/08
Data wydania
2008-07-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma „Wrębowa” Sp. z o.o., ul. Wrębowa 19; 44 - 270 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31