Numer wpisu
282/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku topola niekłańska, rosnącego na terenie działki o numerze 3954/26, będącej w trwałym zarządzie wnioskodawcy, położonej przy ulicy Cmentarnej 1 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00268/08
Data wydania
2008-07-28
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Cmentarna 1; 44 – 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31