Numer wpisu
284/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie wodnoprawne dla myjni przy ul. Mikołowskiej, PiJ SC
Znak sprawy
Ek I-6210/00020/08
Data wydania
2008-07-29
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PiJ SC, ul. Stawowa 7c, 44-203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31