Numer wpisu
669/2020
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 14 sztuk drzew, rosnących na terenie działki o numerze 2486/56, stanowiącej własność Pana Adama Twardowskiego, zamieszkałego: ul. Raciborska 70; 44 – 200 Rybnik, położonej przy ulicy Raciborskiej 70 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00277/08
Data wydania
2008-08-05
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
WidenkaA
Wpis z dnia
2008-08-05