Numer wpisu
288/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o obowiązku sporzadzenia raportu dla przedsięwzięcia - Budowa wytwórni autoklawizowanego betonu komórkowego w Rybniku przy ul. Podmiejskiej 1
Znak sprawy
Ek I-7624/00054/08
Data wydania
2008-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013, tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31