Numer wpisu
290/B/2008
Dotyczy
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów
Znak sprawy
Ek I-7640/00004/08
Data wydania
2008-06-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Konsorcjum Kapitałowo Finansowe S.A ul. Sygnały 64 44-251 Rybnik
Miejsce przechowywania
UM Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska (pokój 013)
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31