Numer wpisu
291/B/2008
Dotyczy
Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia - Przebudowa odciznka drogi ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00051/08
Data wydania
2008-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Janusz Franiczek, Biuro Projektowo-Usługowe ALDA, ul. Skrzyszowska 39C, 44-300 Wodzisław Sląski
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31