Numer wpisu
292/B/2008
Dotyczy
Postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia - Przebudowa sieci cieplnej wysokich parametrów w rejonie ul. Kościuszki w Rybniku
Znak sprawy
Ek I-7624/00050/08
Data wydania
2008-07-30
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
PEC, ul. Wrocławska 2, 44-335 jastrzębie Zdrój (Tadeusz Łuszczek, ul. Róż 11, 46-060 Winów- pełnomocnik)
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31