Numer wpisu
293/B/2008
Dotyczy
Postanowienia o obowiązku sporzadzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Zmiana sposobu użytkowania garażu na stację diagnostyki pojazdów w Rybniku przy ul. Boguszowickiej
Znak sprawy
Ek I-7624/00045/08
Data wydania
2008-06-18
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31