Numer wpisu
294/B/2008
Dotyczy
Postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na srodowisko dla przedsięwzięcia - Rozbudowa istniejącego salonu samochodowego o budynki warsztatowe i socjalne wraz z myjką na terenie posesji przy ul. 1-go Maja
Znak sprawy
Ek I-7624/00034/08
Data wydania
2008-05-27
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Osoba fizyczna
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 013 tel. 4392033
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-07-31