Numer wpisu
295/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00034/08
Data wydania
2008-07-03
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK Chwałowice, ul. 1 Maja 26, 44-206 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Dotyczy magazynowania ziemi na własnych terenach rekultywowanych
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18