Numer wpisu
297/B/2008
Dotyczy
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
Znak sprawy
Ek I-7663/00037/08
Data wydania
2008-06-24
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TQM-TECH S.C. M.Jędrzejewski, R.Konsek, ul. Staffa 54, 44-274 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika, Wydział Ekologii, pokój 013
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja ostateczna
Zastrzeżenie informacji
Brak
Uwagi
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18