Numer wpisu
302/B/2008
Dotyczy
Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Znak sprawy
Ek I-7663/00028/08
Data wydania
2008-05-19
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
TESKO STEEL Sp. z o.o., ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18