Numer wpisu
303/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 5121/118, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy Brzezińskiej 8 A w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00273/08
Data wydania
2008-08-04
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Firma Handlowo – Usługowa „MARAT” mgr inż. Przemysław Małecki, ul. Brzezińska 8 A; 44 – 203 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18