Numer wpisu
304/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku brzoza brodawkowata, rosnących na terenie działki nr 1542/30, stanowiącej własność wnioskodawców, położonej przy ulicy Krzywej 5 B w Rybniku - Zebrzydowicach.
Znak sprawy
Ek I-7635/00294/08
Data wydania
2008-08-06
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Państwo Janina i Jan Zając, ul. Krzywa 5 B; 44 – 217 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18