Numer wpisu
307/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew gatunku jarząb pospolity, zlokalizowanych na terenie działki o numerze 2594/64, będącej we współużytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, położonej przy ulicy św. Józefa 33 w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00298/08
Data wydania
2008-08-11
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Administracja Osiedla „Nowiny”, ul. Władysława Broniewskiego 23; 44 - 200 Rybnik
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18