Numer wpisu
308/B/2008
Dotyczy
Wydanie zezwolenia na usunięcie 843 sztuk drzew, rosnących na terenach działek, położonych przy ulicach: Majątkowej, Okrężnej, Podmiejskiej, Turystycznej, Wiosny Ludów, Za Wiaduktem w Rybniku.
Znak sprawy
Ek I-7635/00300/08
Data wydania
2008-08-12
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Pan Sławomir Filar – współwłaściciel PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „ELKOR” s. c., ul. Barlickiego 1; 44 – 100 Gliwice
Miejsce przechowywania
Urząd Miasta Rybnika Wydział Ekologii Referat Ochrony Środowiska, ul. Bolesława Chrobrego 2; 44 - 200 Rybnik, pok. 013, tel. 43-92-023
Sposób zakończenia postępowania
Decyzja
Zastrzeżenie informacji
Brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18