Numer wpisu
313/B/2008
Dotyczy
Postanowienie o braku konieczności sporządzenia raportu dla przebudowy skrzyżowania na ulicach Willowej-Szewczyna-Bieli na rondo
Znak sprawy
Ek I-7624/00056/08
Data wydania
2008-08-26
Nazwa organu
Prezydent Miasta Rybnika
Nazwa podmiotu
Road Skan Expert, ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna
Miejsce przechowywania
Wydział Ekologii Urzędu Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, pokój nr 013
Sposób zakończenia postępowania
decyzja
Zastrzeżenie informacji
brak
Uwagi
brak
Wpisu dokonał
drozdowskab
Wpis z dnia
2008-11-18